THỜI KHÓA BIỂU TỪ 21/08/2017

Thứ sáu - 18/08/2017 04:27
Thực hiện từ 21/08
Trường THPT MÔNG DƯƠNG   TKB LỚP BUỔI SÁNG          
Học kỳ 1                
Năm học 2017-2018     Áp dụng từ ngày 21-08-2017  
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 HOA - Nga SINH - Nghĩa DIA - Thu VAN - Thủy Anh - Nguyệt Anh - Thanh LY - Nhi VAN - Vân Anh - Thương TD - Sơn HOA - Hòa SINH - Lan Anh - Xuyến TOAN - Dương TOAN - Tuấn
3 VAN - Thủy DIA - Thu TD - Sơn TOAN - Yến HOA - Nga HOA - Hòa SINH - Nghĩa TD - Thông TOAN - Hà LY - Nhi TOAN - Quảng Anh - Thương SINH - Lan GDCD - Thoa Anh - Thanh
4 VAN - Thủy HOA - Nga TOAN - Minh TOAN - Yến TD - Sơn TOAN - Tuấn HOA - Hòa LY - Nhi TOAN - Hà DIA - Hiền TOAN - Quảng LY - Trung VAN - Nhã VAN - Vân VAN - LPhương
5 GDCD - Quỳnh LY - Trung TOAN - Minh Anh - Nguyệt DIA - Thu TOAN - Tuấn Anh - Thanh SU - Cảnh HOA - Nga GDCD - Thoa LY - Nhi HOA - Hòa CN - Thảo DIA - Hiền VAN - LPhương
Thứ 3 1 Anh - Xuyến VAN - Nhã VAN - Anh LY - Tâm TIN - Dung LY - Nhi HOA - Hòa TD - Thông TD - Sơn DIA - Hiền VAN - LPhương TOAN - Minh DIA - Ngoan Anh - Nguyệt TOAN - Tuấn
2 TD - Thông VAN - Nhã VAN - Anh DIA - Hiền VAN - Thủy Anh - Thanh TD - Sơn TOAN - Hà SINH - Nghĩa HOA - Hòa VAN - LPhương TOAN - Minh LY - Nhi CN - Thảo TOAN - Tuấn
3 VAN - Thủy TIN - Hậu Anh - Xuyến TD - Thông Anh - Nguyệt DIA - Hiền TOAN - Hà Anh - Thanh LY - Nhi VAN - LPhương HOA - Hòa TD - Sơn VAN - Nhã LY - Trung GDCD - Thoa
4 LY - Trung Anh - Xuyến CN - Nghĩa HOA - Nga DIA - Thu GDCD - Thoa Anh - Thanh TIN - Hậu VAN - Thủy TIN - Dung LY - Nhi CN - Thảo TD - Thông SU - Cảnh DIA - Ngoan
5 Anh - Xuyến DIA - Thu HOA - Nga VAN - Thủy TOAN - Yến TOAN - Tuấn TIN - Hậu TOAN - Hà GDCD - Thoa CN - Thảo TOAN - Quảng SU - Trang VAN - Nhã HOA - Hòa SU - Cảnh
Thứ 4 1 HOA - Nga DIA - Thu VAN - Anh SU - T.Dung TD - Sơn TIN - Dung VAN - Vân TIN - Hậu TOAN - Hà TOAN - Tuấn LY - Nhi HOA - Hòa TOAN - Dương DIA - Hiền TD - Thông
2 DIA - Thu Anh - Xuyến TIN - Hậu Anh - Nguyệt SU - T.Dung Anh - Thanh VAN - Vân DIA - Hiền TOAN - Hà TOAN - Tuấn SINH - Lan TD - Sơn TOAN - Dương TD - Thông HOA - Hòa
3 SINH - Lan HOA - Nga DIA - Thu TOAN - Yến SU - T.Dung TOAN - Tuấn Anh - Thanh VAN - Vân Anh - Thương TD - Sơn TIN - Dung LY - Trung HOA - Hòa Anh - Nguyệt TIN - Hậu
4 TOAN(H) - Định TD - Sơn LY - Tâm GDCD - Quỳnh HOA - Nga TD - Thông DIA - Hiền LY - Nhi TIN - Dung SINH - Nghĩa Anh - Thương SINH - Lan Anh - Xuyến VAN - Vân DIA - Ngoan
5 TIN - Dung GDCD - Quỳnh Anh - Xuyến SINH - Nghĩa CN - Huệ HOA - Hòa TOAN - Hà Anh - Thanh DIA - Thu Anh - Thương TOAN - Quảng DIA - Hiền DIA - Ngoan SINH - Lan LY - Trung
Thứ 5 1 HOA - Nga TOAN - Minh TIN - Hậu TD - Thông TOAN - Yến VAN - Anh HOA - Hòa TOAN - Hà TD - Sơn Anh - Thương CN - Thảo TIN - Dung VAN - Nhã VAN - Vân VAN - LPhương
2 TOAN(H) - Định CN - Lan SU - Cảnh TIN - Hậu TIN - Dung VAN - Anh TD - Sơn TOAN - Hà VAN - Thủy LY - Nhi Anh - Thương TOAN - Minh VAN - Nhã VAN - Vân VAN - LPhương
3 TD - Thông TOAN - Minh HOA - Nga TOAN - Yến SINH - Huệ SU - Cảnh LY - Nhi Anh - Thanh VAN - Thủy VAN - LPhương SU - T.Dung VAN - Nhã TIN - Dung TOAN - Dương HOA - Hòa
4 TOAN(Đ) - Dương SU - Cảnh TOAN - Minh DIA - Hiền Anh - Nguyệt Anh - Thanh TIN - Hậu SINH - Nghĩa CN - Thảo TIN - Dung TD - Sơn SINH - Lan LY - Nhi HOA - Hòa TD - Thông
5 TOAN(Đ) - Dương HOA - Nga SINH - Nghĩa Anh - Nguyệt LY - Tâm LY - Nhi TOAN - Hà DIA - Hiền SU - Trang SU - T.Dung SINH - Lan Anh - Thương HOA - Hòa TIN - Hậu Anh - Thanh
Thứ 6 1 TIN - Dung Anh - Xuyến SU - Cảnh VAN - Thủy TOAN - Yến TD - Thông TOAN - Hà GDCD - Thoa LY - Nhi VAN - LPhương TD - Sơn VAN - Nhã SU - T.Dung TOAN - Dương LY - Trung
2 LY - Trung TD - Sơn TOAN - Minh VAN - Thủy TOAN - Yến LY - Nhi TOAN - Hà SU - Cảnh TIN - Dung VAN - LPhương HOA - Hòa VAN - Nhã Anh - Xuyến TOAN - Dương SINH - Lan
3 TOAN(Đ) - Dương LY - Trung Anh - Xuyến LY - Tâm GDCD - Quỳnh HOA - Hòa LY - Nhi VAN - Vân Anh - Thương SU - T.Dung VAN - LPhương TOAN - Minh SINH - Lan TD - Thông CN - Thảo
4 Anh - Xuyến TIN - Hậu TD - Sơn SU - T.Dung DIA - Thu TOAN - Tuấn VAN - Vân HOA - Nga VAN - Thủy Anh - Thương GDCD - Thoa HOA - Hòa TD - Thông SU - Cảnh VAN - LPhương
5 DIA - Thu TOAN - Minh LY - Tâm TIN - Hậu VAN - Thủy TIN - Dung GDCD - Thoa CN - Thảo HOA - Nga HOA - Hòa SINH - Lan Anh - Thương TOAN - Dương VAN - Vân TOAN - Tuấn
Thứ 7 1 SU - T.Dung Anh - Xuyến DIA - Thu Anh - Nguyệt LY - Tâm VAN - Anh VAN - Vân HOA - Nga VAN - Thủy Anh - Thương TOAN - Quảng VAN - Nhã GDCD - Thoa SINH - Lan TOAN - Tuấn
2 Anh - Xuyến TOAN - Minh GDCD - Quỳnh CN - Nghĩa Anh - Nguyệt VAN - Anh CN - Thảo VAN - Vân SU - Trang VAN - LPhương Anh - Thương GDCD - Thoa SU - T.Dung TOAN - Dương Anh - Thanh
3 CN - Lan TOAN - Minh VAN - Anh HOA - Nga VAN - Thủy SINH - Nghĩa Anh - Thanh VAN - Vân DIA - Thu TOAN - Tuấn DIA - Hiền LY - Trung TOAN - Dương Anh - Nguyệt SU - Cảnh
4 DIA - Thu VAN - Nhã Anh - Xuyến DIA - Hiền VAN - Thủy CN - Thảo SU - T.Dung Anh - Thanh Anh - Thương TOAN - Tuấn VAN - LPhương TOAN - Minh TOAN - Dương LY - Trung SINH - Lan
5 SH - Dương SH - Minh SH - Xuyến SH - Hiền SH - Nguyệt SH - Anh SH - T.Dung SH - Vân SH - Trang SH - Tuấn SH - LPhương SH - Trung SH - Nhã SH - Thảo SH - Cảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây