Kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia 2017

Thứ bảy - 13/05/2017 00:10
KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT Mông Dương năm học 2017-2018, thi THPT Quốc gia năm 2017 tại trường THPT Mông Dương.

Căn cứ công văn sô: 930/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc  hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 737/KH-SGDĐT, ngày 29/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Quảng Ninh.

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh, thi THPT Quốc gia năm 2017 của Ban chỉ đạo thi thành phố Cẩm Phả

Trường THPT Mông Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi THPT Quốc gia năm 2017 như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG:

1. Đảm bảo 100% thí sinh đăng ký dự thi tại hội đồng thi của nhà trường đủ điều kiện dự thi.

2. Đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, đúng quy chế. Không có học sinh nào bỏ thi vì lý do khách quan mang lại.

3. Đảm bảo 100% CB, GVNV và học sinh  tham dự kỳ thi được học tập quy chế thi.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Cơ sở vật chất:

a) Thuận lợi:

- Dãy nhà học 3 tầng xây kiên cố 16 phòng, đủ ánh sáng, cửa chắc chắn, mưa gió không ảnh hưởng đến tình hình làm bài của thí sinh.

- Dãy nhà làm việc của trường, được bố trí

          + 01 phòng họp đủ chỗ cho HĐCT làm việc;

          + 01 phòng Y TẾ;

- Dãy nhà ở ký túc học sinh: được bố trí 02 phòng khách cho lãnh đạo HĐ coi thi;

- Khu vệ sinh:

+ 01 khu dành cho Hội đồng thi; phòng tắm có bình nóng, lạnh.

+ 01 khu dành cho thí sinh dự thi.

- Toàn bộ khuôn viên nhà trường  được bao bởi hệ thống tường rào, chắc chắn đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường thi

b) Khó khăn:

- Bố trí chỗ nghỉ cho giám thị và lãnh đạo Hội đồng coi thi khi có nhu cầu nhất là kỳ thi THPT Quốc gia khi có số lượng lớn cán bộ giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng từ xa tới

2. Số lượng thí sinh

a) Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thí sinh tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn phân vùng TS: tổng số 267 thí sinh trong đó

- Thí sinh trường THCS Mông Dương:                178;

- Thí sinh trường THCS Cẩm Hải:                         15;

- Thí sinh trường THCS Cộng Hòa:                      40;

- Thí sinh trường THCS Dương Huy:                              34;

Ước tham gia thi tại trường THPT Mông Dương

- Thí sinh trường THCS Mông Dương:                155;

- Thí sinh trường THCS Cẩm Hải:                         14;

- Thí sinh trường THCS Cộng Hòa:                       35;

- Thí sinh trường THCS Dương Huy:                              06;

Ước đạt: 210 thí sinh  = 9 phòng thi

b) Thi THPT Quốc gia năm 2017

          - Học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi:                  166

          - Thí sinh tự do:                                          009 (dự kiến thi tại trường)

          - Tổng tối đa: 175

3. Giám thị coi thi:

a) Thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Số lượng: 9 phòng = 22 người

Phân bổ:

+ Trường THPT Mông Dương: 11 giáo viên không dạy các môn Ngữ Văn Toán học, Tiếng Anh;

+ Xin Phòng GDĐT thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 11 giám thị coi thi không dạy các môn Ngữ Văn Toán học, Tiếng Anh;

b) Thi THPT Quốc Gia 2017

Số lượng: 8 phòng = 20 giám thị

Lãnh đạo điểm thi: 03; Thư ký: 02; Giám sát: 03

Thanh tra: 03

III. LỊCH LÀM VIỆC, LỊCH THI

1. Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017

- Trước ngày 22/5: tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ các trường THCS trên địa bàn theo phân vùng tuyển sinh của UBND thành phố Cẩm Phả, năm học 2017-2018;

- Ngày 22/5/2017 : Cài đặt phần mềm và cập nhật dữ liệu đăng ký tuyển sinh trên phần mềm; Hoàn thành nhập thông tin ĐKDT vào Chương trình quản lí thi do Sở GDĐT cung cấp.

Gửi: Báo cáo số liệu ĐKDT và Danh sách thí sinh ĐKDT về Sở GDDT

Gửi Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia coi thi, chấm thi về Sở GDĐT

- Từ 22/5/2017 đến 24/5/2017: Hội đồng tuyển sinh trường THPT Mông Dương kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi; In ấn các biểu mẫu phục vụ Hội đồng coi thi

- Ngày 30/5/2017: bộ phận làm thi, kê bàn ghế 9 phòng thi của tầng 2 (6 phòng); tầng 3(3 phòng) đảm bảo mỗi phòng đủ 24 bàn đôi, 02 ghế giám thi. Khu vực cầu thang  để 01 bàn 03 chỗ để các vật dụng không được mang vào phòng thi của thí sinh; mỗi tầng kê 02 bàn để bình nước lọc, 6 cốc uống nước.

Văn phòng đặt in maket kỳ thi tuyển sinh

Học sinh rèn luyện hè 2017. Dọn dẹp vệ sinh toàn bộ trường, các phòng dự kiến bố trí thi Tầng 2: 6 phòng thi gồm các phòng, từ P7 đến P12; tầng 3: 3 phòng thi, gồm các phòng  P13, P14, P15

- Ngày 31/5/2017 (thứ tư):

+ Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 00, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Thư ký HĐ coi thi họp chuẩn bị toàn bộ cho công tác coi thi của HĐ.  

+ Từ 9 giờ 00, họp toàn thể HĐ coi thi để phổ biến và quán triệt các văn bản hướng dẫn về tổ chức kỳ thi; kiểm tra hồ sơ dự thi, các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; kiểm tra cơ sở vật chất và những điều kiện phục vụ cho công tác coi thi;  

Bộ phận phục vụ thi chuẩn bị khánh tiết cho lễ khai mạc, hoàn thành trước 15h00

+ Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Hoàn tất kiểm tra hồ sơ dự thi và mọi công việc chuẩn bị coi thi; học tập qui chế và nghiệp vụ coi thi; tập trung thí sinh phổ biến nội qui thi; tập dượt cho thí sinh vào phòng thi;

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có); khai mạc Kỳ thi

  • Ngày 01/6/2017 và 02/6/2017 Thực hiện theo lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

01/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Anh văn

60 phút

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

02/6/2017

Sáng

Toán

120 phút

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

2. Thi THPT Quốc gia năm 2017

- Trước ngày 02/6/2017:  Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

- Trước ngày 07/6/2017:  Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

- Ngày 19/6/2017: bộ phận làm thi, kê bàn ghế 8 phòng thi:  tầng 2 (6 phòng); tầng 3(3 phòng) đảm bảo mỗi phòng đủ 24 bàn đôi, 02 ghế giám thị. Khu vực cầu thang  để 01 bàn 03 chỗ để các vật dụng không được mang vào phòng thi của thí sinh; mỗi tầng kê 02 bàn để bình nước lọc, 6 cốc uống nước.

- PHT Từ Thị Ngoan phân công 01 lớp trực vệ sinh trong kỳ thi, từ ngày 20/6 đến hết ngày 24/6/2017

  • Từ ngày 21/6/2017 đến hết ngày 24/6/2017 Thực hiện theo lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

21/6/2017

Sáng

Họp cán bộ coi thi tại điểm thi

Chiều

14h00: Phổ biến quy chế thi, lịch thi; Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

22/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 35

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

23/6/2017

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

7 giờ 30

7 giờ 40

Hóa học

50 phút

8 giờ 40

8 giờ 50

Sinh học

50 phút

9 giờ 50

10 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

24/6/2017

Sáng

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

7 giờ 30

7 giờ 40

Địa lý

50 phút

8 giờ 40

8 giờ 50

GDCD

50 phút

9 giờ 50

10 giờ 00

Chiều

DỰ PHÒNG

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ông Nguyễn Thành Định – Hiệu trưởng : Phụ trách chung, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách coi, chấm thi; xin hỗ trợ giám thị từ phòng GD&ĐT thành phố cho kỳ thi tuyển sinh, xin lực lượng an ninh hỗ trợ đảm bảo ANTT kỳ thi
  2. Ông Nguyễn Thái Quảng – Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm mọi mặt về chuyên môn liên đến quy chế thi. Khai mạc kỳ thi tuyển sinh. Tổ chức đưa đón lãnh đạo hội đồng thi THPT Quốc gia gặp mặt Lãnh đạo Thành phố vào lúc 17h00 ngày 21/6/2017 tại Hội trường A – Trụ sở UBND
  3. Từ Thị Ngoan – Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm mọi mặt về cơ sở vật chất liên quan đến kỳ thi.
  4. Bà Đinh Thị Thu: Đặt ấn phẩm kỳ thi, thanh, quyết toán chế độ của Hội đồng coi thi. Điều hành tổ phục vụ kỳ thi.
  5. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong quyết định coi thi do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động  có mặt đúng giờ tại nơi đặt điểm thi, thực hiện đúng quy chế thi được ban hành.
  6. Mọi vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, điện, nước, y tế thực hiện theo kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh, thi THPT Quốc gia năm 2017 của Ban chỉ đạo thi thành phố Cẩm Phả
  7. Công tác báo cáo, họp ban chỉ đạo thực hiện theokế hoạch  số 01/KH-BCĐ, ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh, thi THPT Quốc gia năm 2017 của Ban chỉ đạo thi thành phố Cẩm Phả

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị công an phường, điều động 02 chiến sĩ cảnh sát khu vực, phối hợp với lực lượng với bảo vệ nhà trường làm nhiệm vụ An ninh, trật tự cho mỗi kỳ thi. Đội dân phòng của UBND phường làm công tác trật tự, ATGT khu vực gần điểm thi

2. Đề nghị công ty than Mông Dương, than Khe Chàm hỗ trợ bữa ăn công nghiệp trong các ngày diễn ra kỳ thi cho Hội đồng thi

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, thi THPT Quốc Gia năm 2017 tại Hội đồng coi thi THPT Mông Dương, mọi cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận

- BCĐ thi thành phố (B/c)

- website: www.thptmongduong.edu.vn

- Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Định


(Xem cụ thể trong file đính kèm tại mục công văn văn bản)

Nguồn tin: THPT Mông Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây