Thời khóa biểu thực hiện từ 20/2/2017

Thứ hai - 20/02/2017 06:18
Thời khóa biểu thực hiện từ 20/02/2017
Thời khóa biểu thực hiện từ 20/2/2017
Trường THPT MÔNG DƯƠNG                              
Học kỳ 2     Năm học 2016-2017 Thời khóa biểu lớp BUỔI SÁNG     Có giá trị từ ngày 20/02/2017        
                                     
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5    
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO    
2 HOA - Hòa SINH - Lan Anh - Thương SU - Cảnh TD - Sơn VAN - Phương(V) VAN - Thủy Anh - Xuyến Anh - Nguyệt SU - Dung(S) VAN - Nhã VAN - Vân LY - Nhi TIN - Hậu SINH - Nghĩa    
3 TIN - Dung(T) HOA - Phương(H) SU - Dung(S) TIN - Hậu HOA - Hòa Anh - Xuyến SU - Cảnh TOAN - Hà(T) SINH - Lan Anh - Nguyệt DIA - Hiền TD - Sơn GDCD - Thoa TD - Thông Anh - Thương    
4 VAN - Anh DIA - Thu TOAN - Minh LY - Nhi TOAN - Tuấn HOA - Hòa LY - Trung SU - Dung(S) CN - Thảo TOAN - Yến Anh - Nguyệt SINH - Nghĩa HOA - Phương(H) VAN - Phương(V) DIA - Ngoan    
5 VAN - Anh LY - Hoàn TIN - Hậu TOAN - Yến Anh - Thương DIA - Hiền Anh - Xuyến SINH - Nghĩa TOAN - Hà(T) CN - Thảo HOA - Hòa TOAN - Dương TOAN - Minh TOAN - Tuấn VAN - Phương(V)    
Thứ 3 1 LY - Trung TOAN - Hà(T) TOAN - Minh CN - Huệ SU - Dung(S) TD - Thông TOAN - Yến Anh - Xuyến TD - Sơn VAN - Anh TIN - Dung(T) CN - Thảo VAN - Nhã HOA - Phương(H) LY - Hoàn    
2 VAN - Anh CN - Lan TOAN - Minh TD - Thông Anh - Thương TIN - Dung(T) TOAN - Yến SU - Dung(S) VAN - Thủy LY - Hoàn SU - Cảnh TD - Sơn VAN - Nhã TOAN - Tuấn HOA - Phương(H)    
3 CN - Huệ HOA - Phương(H) DIA - Thu TOAN - Yến VAN - Anh SU - Dung(S) Anh - Xuyến LY - Hoàn VAN - Thủy GDQP - Thái TD - Sơn TOAN - Dương TD - Thông CN - Thảo Anh - Thương    
4 TD - Thông Anh - Xuyến CN - Lan SU - Cảnh SINH - Huệ HINH - Dương TD - Sơn CN - Thảo Anh - Nguyệt TIN - Dung(T) DIA - Hiền SU - Dung(S) TOAN - Minh Anh - Thương VAN - Phương(V)    
5 Anh - Xuyến LY - Hoàn SINH - Lan VAN - Thủy CN - Huệ VAN - Phương(V) HOA - Phương(H) GDQP - Thái CN - Thảo TOAN - Yến Anh - Nguyệt Anh - Thương SU - Cảnh DIA - Hiền TOAN - Dương    
Thứ 4 1 SINH - Nghĩa TIN - Hậu LY - Nhi HOA - Hòa TOAN - Tuấn CN - Thảo TOAN - Yến TOAN - Hà(T) LY - Trung DIA - Thu TD - Sơn VAN - Vân SU - Cảnh HOA - Phương(H) VAN - Phương(V)    
2 VAN - Anh HOA - Phương(H) TD - Sơn TOAN - Yến TIN - Dung(T) GDCD - Thoa LY - Trung DIA - Thu TOAN - Hà(T) Anh - Nguyệt SINH - Lan VAN - Vân LY - Nhi DIA - Hiền VAN - Phương(V)    
3 HINH - Định TOAN - Hà(T) TIN - Hậu DIA - Thu VAN - Anh DAI - Tuấn CN - Thảo HOA - Phương(H) SU - Cảnh TD - Sơn LY - Trung HOA - Hòa Anh - Nguyệt SINH - Nghĩa DIA - Ngoan    
4 DAI - Quảng TD - Sơn GDCD - Thoa SU - Cảnh VAN - Anh SINH - Nghĩa DIA - Hiền CN - Thảo Anh - Nguyệt SINH - Lan HOA - Hòa LY - Nhi TIN - Dung(T) VAN - Phương(V) TIN - Hậu    
5 HOA - Hòa SU - Cảnh CN - Lan GDCD - Thoa LY - Nhi LY - Hoàn SINH - Nghĩa TIN - Hậu GDQP - Thái VAN - Anh Anh - Nguyệt TIN - Dung(T) DIA - Hiền VAN - Phương(V) CN - Thảo    
Thứ 5 1 CN - Huệ TOAN - Hà(T) VAN - Vân VAN - Thủy TD - Sơn LY - Hoàn LY - Trung TD - Thông HOA - Phương(H) HOA - Hòa VAN - Nhã Anh - Thương DIA - Hiền SU - Dung(S) SINH - Nghĩa    
2 TD - Thông CN - Lan VAN - Vân CN - Huệ SU - Dung(S) SINH - Nghĩa VAN - Thủy LY - Hoàn TOAN - Hà(T) Anh - Nguyệt VAN - Nhã HOA - Hòa TIN - Dung(T) DIA - Hiền HOA - Phương(H)    
3 TIN - Dung(T) VAN - Vân HOA - Hòa Anh - Thương CN - Huệ GDQP - Thái GDCD - Thoa VAN - Nhã VAN - Thủy TD - Sơn LY - Trung LY - Nhi SINH - Lan HOA - Phương(H) SU - Cảnh    
4 DAI - Quảng Anh - Xuyến LY - Nhi TIN - Hậu DIA - Thu VAN - Phương(V) TD - Sơn GDCD - Thoa Anh - Nguyệt VAN - Anh HOA - Hòa DIA - Hiền TOAN - Minh Anh - Thương TOAN - Dương    
5 Anh - Xuyến SU - Cảnh TOAN - Minh SINH - Huệ GDCD - Thoa VAN - Phương(V) GDQP - Thái HOA - Phương(H) TIN - Dung(T) VAN - Anh HINH - Quảng TOAN - Dương Anh - Nguyệt LY - Nhi TIN - Hậu    
Thứ 6 1 HOA - Hòa GDCD - Thoa VAN - Vân TOAN - Yến TOAN - Tuấn CN - Thảo Anh - Xuyến VAN - Nhã TOAN - Hà(T) SU - Dung(S) TIN - Dung(T) LY - Nhi HOA - Phương(H) TD - Thông Anh - Thương    
2 DAI - Quảng VAN - Vân Anh - Thương LY - Nhi TOAN - Tuấn HINH - Dương VAN - Thủy SINH - Nghĩa SU - Cảnh SINH - Lan CN - Thảo GDCD - Thoa TOAN - Minh SU - Dung(S) TD - Thông    
3 GDCD - Thoa Anh - Xuyến TOAN - Minh Anh - Thương HOA - Hòa TD - Thông VAN - Thủy TOAN - Hà(T) HOA - Phương(H) TOAN - Yến SINH - Lan TIN - Dung(T) VAN - Nhã SINH - Nghĩa SU - Cảnh    
4 SU - Dung(S) TIN - Hậu HOA - Hòa TD - Thông TIN - Dung(T) Anh - Xuyến HOA - Phương(H) TOAN - Hà(T) SINH - Lan TOAN - Yến VAN - Nhã VAN - Vân Anh - Nguyệt TOAN - Tuấn TOAN - Dương    
5 TIN - Dung(T) TOAN - Hà(T) SU - Dung(S) HOA - Hòa Anh - Thương DAI - Tuấn TOAN - Yến Anh - Xuyến VAN - Thủy Anh - Nguyệt DAI - Minh TOAN - Dương SINH - Lan TIN - Hậu HOA - Phương(H)    
Thứ 7 1 Anh - Xuyến TD - Sơn VAN - Vân TOAN - Yến SU - Dung(S) DAI - Tuấn TIN - Hậu TD - Thông LY - Trung CN - Thảo GDCD - Thoa HOA - Hòa DIA - Hiền Anh - Thương LY - Hoàn    
2 LY - Trung TIN - Hậu Anh - Thương VAN - Thủy TOAN - Tuấn LY - Hoàn TOAN - Yến VAN - Nhã DIA - Hiền GDCD - Thoa HINH - Quảng SINH - Nghĩa CN - Thảo LY - Nhi TD - Thông    
3 SU - Dung(S) VAN - Vân TD - Sơn VAN - Thủy VAN - Anh Anh - Xuyến SINH - Nghĩa VAN - Nhã GDCD - Thoa HOA - Hòa LY - Trung Anh - Thương TD - Thông VAN - Phương(V) TOAN - Dương    
4 DIA - Thu VAN - Vân SU - Dung(S) Anh - Thương LY - Nhi HOA - Hòa CN - Thảo Anh - Xuyến TD - Sơn LY - Hoàn DAI - Minh DIA - Hiền VAN - Nhã TOAN - Tuấn DIA - Ngoan    
5 SH - Anh SH - Hoàn SH - Vân SH - Thủy SH - Tuấn SH - Nghĩa SH - Trung SH - Nhã SH - Thảo SH - Thu SH - Minh SH - Nhi SH - Hiền SH - Phương(V) SH - Dương    
                                     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây