Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường MD

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 30/BC-CĐTHPTMD 04/08/2017 Đại hội Công đoàn trường THPT Mông Dương lần thứ VII, nhiệm kì (2017-2022) diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
2 80/KH-THPTMD 11/05/2017 Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thí sinh tốt nghiêp̣ lớp 9 trên điạ bàn phân vùng TS: tổng số 267 thí sinh
3 KH38 19/03/2017 Thực hiện công văn số 650/KH-SGD&ĐT ngày 16/03/2017 của Sở Giáo dục

và Đào tạo Quảng Ninh về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PBGDPL) năm 2017, trƣờng THPT Mông Dương
4 GA /QĐ-THPTMD 05/09/2016 VBPQ
5 129/TB-THPTMD 04/08/2016 Cam kết chất lượng giáo dục trường THPT Mông Dương
Năm học 2016 – 2017
6 132 /TB-THPTMD 04/08/2016 Công khai thông tin về chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục THPT năm học 2015-2016
7 131/VB-THPTMD 04/08/2016 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2016 -2017
8 130 /TB-THPTMD 04/08/2016 Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016
9 37/QĐ-THPTMD 31/07/2016 QĐ về RLH và thi lại2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây